Historie

Tradice alergologie v Olomouci se datuje od obnovení Lékařské fakulty UP v Olomouci v roce 1946, kdy byl vedením II. interní kliniky pověřen prof. MUDr. Karel Amerling, který se s problematikou alergických onemocnění seznámil na Pasteurově institutu v Paříži. Jeho zásluhou byla v roce 1948 otevřena pobočka II. interní kliniky v Lipníku nad Bečvou jako Ústav pro léčení chorob alergických a zažívacích.

Po třech letech byla činnost alergologické ambulance přenesena zpět na II. interní kliniku a vedením byl pověřen MUDr. Horymír Malota. V roce 1955 byl zřízen ordinariát pro alergologii, kam bylo možno přestěhovat ambulanci ze stísněných prostor II. interní kliniky. V roce 1973 byla otevřena lůžková část alergologického oddělení v Pasece v léčebně tuberkulózních a respiračních nemocí se 34 lůžky. Již od roku 1970 mělo oddělení i svoji laboratorní část.

Na základě iniciativy vedení Fakultní nemocnice Olomouc a tehdejšího přednosty oddělení doc. MUDr. H. Maloty, CSc. bylo v září roku 1982 otevřeno nové oddělení v areálu FN Olomouc. Oddělení alergologie a klinické imunologie bylo v tehdejší ČSSR výjimečným zařízením, které mělo 52 lůžek pro hospitalizované pacienty, ambulantní, laboratorní složku a zajišťovalo komplexní péči o nemocné především s alergickými a imunopatologickými chorobami. V současnosti funguje Oddělení alergologie a klinické imunologie jako samostatná ambulantní složka a stejně tak imunologické laboratoře jsou samostatným oddělením v rámci Ústavu imunologie FN a LF UP Olomouc.

V letech 1987 až 2004 primářem OAKI byl MUDr. Stanislav Boháč, v letech 2004 až 2019 pak doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. V současné době vede oddělení MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.

Obrázek: doc. MUDr. Horymír Malota, CSc.