Výuka

Na oddělení alergologie a klinické imunologie probíhá výuka studentů lékařské fakulty UP Olomouc v těchto směrech studia:

  • Všeobecný směr studia – 4. ročník
  • Stomatologický směr studia – 4. ročník
  • Všeobecný směr studia pro zahraniční studenty (výuka probíhá v angličtině) - 4. ročník
  • Stomatologický směr studia pro zahraniční studenty (výuka probíhá v angličtině) - 4. ročník

Náplň výuky:

  • Zvládnutí teoretických základů oboru alergologie a klinické imunologie, včetně fyziologických a patofyziologických imunologických mechanismů
  • Seznámení se základy a principy imunologických a alergologických laboratorních vyšetření, schopnost interpretace výsledků těchto laboratorních vyšetření
  • Praktické znalosti diagnostických vyšetřovacích metod v alergologii – kožní alergenové testy, expoziční testy lékovými a potravinovými alergeny, funkční vyšetření plic (spirometrie, bronchomotorické testy, vyšetření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu)
  • Současné možnosti léčby alergických a imunologických onemocnění
  • Seznámení se zajímavými kazuistikami v oboru alergologie a klinická imunologie
  • Diagnostika a terapie anafylaktické reakce - praktická cvičení s využitím možností centra medicínských simulátorů (Centesimo)