Jakou péči poskytujeme

Poskytujeme komplexní diagnostiku a léčbu

 • alergických onemocnění a stavů s podezřením na alergickou etiologii (bronchiální astma, alergická rýma, kopřivky, angioneurotické edémy, atopický ekzém, stavy po anafylaktických reakcích, potravinové, lékové, hmyzí alergie)
 • imunopatologických stavů (imunodeficience, recidivující infekce všech systémů organismu, imunologicky podmíněné poruchy fertility atd.)

Na Oddělení alergologie a klinické imunologie provádíme: 

 • kožní testy k potvrzení přecitlivělosti na alergen (prick testy, intradermální testy)
 • expoziční testy s potravinami a léky
 • funkční vyšetření plic (spirometrie, bronchodilatační a bronchokonstrikční testy s nespecifickými podněty, vyšetření frakce oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu, impulzní oscilometrie)
 • klasické a zrychlené formy alergenové imunoterapie
 • podávání biologické léčby těžkého refrakterního astmatu
 • podávání substituční imunoglobulinové terapie (intravenózní, klasická a facilitovaná subkutánní aplikace)
 • indikace specializovaných imunologických laboratorních vyšetření
 • konziliární činnost pro ostatní oddělení a kliniky FNOL, rajónní pracoviště alergologie a klinické imunologie z Olomouckého, ale i ostatních okolních krajů
 • posudkové a soudně-znalecké činnosti

Některé diagnostické a léčebné výkony jsou vázány na pobyt v denním stacionáři.