Dar zdravotníků z oddělení alergologie pomohl i malému Davídkovi

2. 2. 2024

Po celý rok odkládají zdravotníci Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc část své mzdy, aby prostřednictvím Nadace Malý Noe pomohli sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem. Dělají to tak již řadu let. Letos předsedovi správní rady Nadace Malý Noe Jaroslavu Strejčkovi mohli předat 16 tisíc korun. Polovina jejich daru poputuje na podporu nadačního domova Little Noah Children Home v jedné z nejchudších oblastí světa v západní Zambii a polovina pomůže dětem v České republice.

Dětem podporovaným Nadací Malý Noe však hlavně sestřičky pomáhají nejen přímým finančním darem, ale také předvánočním nákupem sponzorských předmětů, jako jsou vánoční hvězdy, svícny nebo káva Malého Noe. Nadace tak mohla i díky jejich přispění mohla pořídit zdravotní tříkolku pro malého Davídka, chlapce, který podle původních prognóz měl zůstat po celý život upoutaný na lůžku. „Díky jeho nezdolnému úsilí a trpělivosti jeho maminky dnes Davídek sám chodí s chodítkem. Zdravotní tříkolka mu umožní další potřebné posilování nohou,“ dodává předseda správní rady nadace Jaroslav Strejček.

Nadace Malý Noe byla založena v květnu 2007. Jejím posláním a cílem je aktivní pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů, ať již tito rodiče zemřeli nebo tito rodiče své děti opustili, či je týrají, zneužívají a nebo je jinak ohrožují na jejich životě a nebo na jejich psychickém či fyzickém zdraví. Nadace rovněž pomáhá i zdravotně znevýhodněným dětem vyrůstajícím v náležité rodičovské péči, avšak tito jejich rodiče nemají dostatek finančních prostředků pro krytí nákladů spojených s léčbou jejich zdravotně znevýhodněných dětí. Dětem nadace předává sto procent přijatých darů, všichni členové nadace jsou dobrovolníci.

O Davídkovi se dočtete více ZDE