Naděje pro ženy toužící po dítěti. Pomoci jim může ambulance reprodukční imunologie ve FN Olomouc

23. 1. 2024

Komplexní imunologické vyšetření a následné sledování párů, které se zatím marně snaží o úspěšné početí, nabízí ambulance reprodukční imunologie, jež je součástí Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc. Ve spolupráci s laboratoří Ústavu imunologie dává šanci těm, kdo dlouhodobě touží po dítěti a u nichž selhávají i zavedené metody asistované reprodukce. Takto komplexní péči přitom nabízí jen několik málo dalších zdravotnických zařízení v celé republice.

„Nabízené vyšetření může přispět k odhalení imunologického faktoru sterility či infertility, které bývají příčinou obtíží u zhruba deseti procent neplodných párů. V indikovaných případech doporučíme další postup či návazná vyšetření. Klientky pak v tomto směru sledujeme i v průběhu těhotenství,“ říká primářka Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.

Nová ambulance funguje v olomoucké nemocnici od ledna loňského roku a již nyní eviduje první miminka, která se narodila maminkám, jež se vytouženého dítěte dočkaly až po nasazení imunologické léčby. Stejnou možnost přitom doposud lidé toužící po rodičovství v Olomouckém kraji neměli.

Imunologická léčba je indikována u žen, které vícekrát potratily v časné fázi těhotenství nebo i jednou v pokročilém stadiu gravidity, mají za sebou několik neúspěšných IVF pokusů, nebo u nich byla zjištěna porucha imunity, jež může negativně ovlivnit početí a nekomplikovaný průběh těhotenství. V těchto případech hradí vyšetření zdravotní pojišťovna, do ambulance se však mohou hlásit i zájemci v samoplátcovském režimu. „K vyšetření odesílá ošetřující gynekolog, imunolog nebo jiný specialista sledující pacientku pro autoimunitní či imunopatologické onemocnění. Při vytipování vhodných adeptek úzce spolupracujeme s naším Centrem asistované reprodukce a konzultaci poskytujeme také dalším těmto pracovištím mimo naši nemocnici,“ zmiňuje lékařka ambulance reprodukční imunologie FN Olomouc MUDr. Barbora Koubková.

Samotné vyšetření spočívá v pohovoru s lékařem a odběru krve pacientky, v nabídce je rovněž imunologické vyšetření vzorku děložní sliznice. „Konkrétní léčba se odvíjí od výsledků vyšetření a klientky jsou námi nepřetržitě monitorovány i v dalším průběhu jejich těhotenství včetně příslušných odběrů. Imunologická metoda léčby neplodnosti se neustále dynamicky vyvíjí a již nyní je mnohem sofistikovanější než ještě před několika málo lety, a to se samozřejmě týká i jejích výsledků,“ vysvětluje MUDr. Koubková.

Ordinační hodiny ambulance jsou každé úterý od 7.30 do 12 hodin, telefonní kontakt je 588 444 314 a 588 443 245, e-mail barbora.koubkova@fnol.cz.